AI-projekt i Storbritannien med Zenicor-EKG ska hitta fler förmaksflimmer

Zenicor har tecknat avtal med University of Leeds i Storbritannien för att utvärdera AI-algoritmer som ska hitta personer med hög risk för förmaksflimmer. Projektet startar i september och kommer att pågå under ett och ett halvt år. Målet är att ta fram AI-lösningar för att optimera kommande nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer.

AI-specialister från University of Leeds kommer tillsammans med NHS och Zenicor att utvärdera Machine Learning- modeller baserade på stora mängder kliniska, livsstilsrelaterade och sociodemografiska data. Målet är att utveckla en AI-baserad analysmodul för screening av förmaksflimmer. AI-modulen kommer att ge en unik möjlighet att identifiera högriskpatienter för att kunna erbjuda en mer fokuserad och kostnadseffektiv screeninginsats.
 

–  Det har diskuterats mycket om olika AI-stöd för sjukvården de senaste åren. Detta projekt har en stor potential att utveckla ett AI-verktyg med verklig nytta för sjukvården. Detta ger Zenicor en enorm möjlighet och ett försprång när nationella screeningprogram införs i Storbritannien, säger Caroline Theimer, General Manager för Zenicors brittiska dotterbolag, Zenicor Ltd.
 

Projektet kommer även att genomföra kliniska studier med Zenicor-EKG för att utvärdera och förbättra AI-algoritmerna. En mycket viktig del för att kunna använda AI som lösning i framtida kliniska tillämpningar.
 

–  Vi deltar nu i ytterligare ett internationellt projekt för att utveckla screening för förmaksflimmer och Artificiell Intelligens. Zenicor fortsätter att ligga i absoluta frontlinjen och på så sätt stärker vi vårt erbjudande av kostnadseffektiva lösningar för förmaksflimmerscreening till marknaden, säger Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB.

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.  För mer information, besök: www.zenicor.se

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning http://zenicor.se/pressmaterial