News

Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Väsentliga händelser under verksamhetsåret Första kvartalet  Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt […]

Published: 2018-02-16 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Nyhetsbrev nummer 3, 2017

I mitten av november kunde vi meddela att det pilotprojekt som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Till följd […]

Published: 2017-12-15 09:27
Published by: Cision
Read article

Norwegian study with Zenicor-ECG published

Read more about the study here: ACE-1950 study Aftenposten article  (Only in Norwegian)

Senast ändrad: 2018-02-22 11:00
Published: 2017-11-21 16:49
Published by: zenicor
Read article

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Väsentliga händelser under perioden (juli-september)• Den 5 juli meddelar Zenicor att ett projekt med screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG inleds i Tyskland. Projektet är Zenicors […]

Published: 2017-11-17 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Successful pilot project with Zenicor-ECG implemented as medical service to primary care

Zenicor Medical Systems announces that the pilot project that has been carried out in northern Finland during the first half of 2017 has shown positive […]

Published: 2017-11-13 15:00
Published by: zenicor
Read article

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

– Projektet har varit mycket lyckat för alla inblandade, framförallt för patienterna som slipper väntetider och snabbare kan få sin diagnos och den behandling de […]

Published: 2017-11-13 15:00
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Zenicor-ECG once again selected for a screening project in the UK

Zenicor-ECG is once again the chosen system for screening in a NHS England setting. This time an elderly population will be screened with the Zenicor […]

Published: 2017-10-24 13:50
Published by: zenicor
Read article

Screening project in Switzerland with Zenicor-ECG

This October, a project screening for atrial fibrillation will commence at the University Hospital in Friborg (HFR Fribourg), Switzerland. The project is the first screening […]

Published: 2017-10-24 11:16
Published by: zenicor
Read article

Twice as many British stroke patients received a correct diagnosis with Zenicor-ECG

In a recently completed project at Queen Alexandra hospital in Portsmouth twice as many stroke patients received the correct Atrial Fibrillation diagnosis with Zenicor-ECG compared to current standard of care. The aim of the project was to develop and improve the diagnosis of Atrial Fibrillation for stroke patients in Portsmouth and to prevent recurrent strokes. The study was presented at the European Stroke Organisation Conference in Venice.

Published: 2016-06-30 09:56
Published by: zenicor
Read article

Zenicor purchasing partner to BNK Service

Zenicor now listed by BNK Service as one of eight selected purchasing partners.

Published: 2016-06-07 13:53
Published by: zenicor
Read article