Nyhetsbrev nummer 3, 2017

I mitten av november kunde vi meddela att det pilotprojekt som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Till följd av det har Oulu Heart Center valt att utöka och erbjuda tolkning av Zenicor-EKG till samtliga vårdcentraler som en del av deras medicinska verksamhet. Det projektet kan du läsa mer om i nyhetsbrevet.

I nyhetsbrevet kan du även läsa mer om det senaste screeningprojektet med Zenicor EKG i Storbritannien, nyligen publicerad forskning där Zenicor-EKG använts samt ta del av sådant som händer utanför bolaget på forskningsområdet. Bland annat har det publicerats en norsk studie där Zenicor-EKG använts för screening på 1,500 personer, som uppmärksammats i media i både Norge och Tyskland. Dessutom har det publicerats en studie, gjord av Danderyds Sjukhus, som visar att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer, kan halvera sin risk för demens. Studien har publicerats i European Heart Journal och har bland annat uppmärksammats av The Guardian och kommenterats i den vetenskapliga tidningen Nature.

Med lite siffror från rapporten för årets första nio månader vill jag visa att vår internationella satsning bär frukt. Intäkterna under perioden ökade med drygt 17 procent jämfört med motsvarande period 2016 (<a href="https://zenicor.se/wp-content/uploads/2017/11/Zenicor-Del%C3%A5rsrapport-2017-07-01-2017-09-30-Q3.pdf” target=”_blank”>läs hela delårsrapporten här). Utvecklingen har stärkt oss i vår ambition att även framgent fortsätta att investera i tillväxt och internationalisering.

Med dessa ord vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Mats Palerius, VD Zenicor

Innehållsförteckning:

Hela nyhetsbrevet går att läsa via nedan länk

<a href="http://newsroom.zenicor.se/” target=”_blank”>Newsroom.zenicor.se

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,

Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial“>http://zenicor.se/pressmaterial