Sub processors

List of approved sub processors

 

User (Customer)

Company Place of data processing (Country)
Granlund Kommunikation AB EU/EEA (Sweden)
AWS Europe EU/EEA (Germany)
Fortnox EU/EEA (Sweden)

 

Patient

Company Place of data processing (Country)
Granlund Kommunikation AB EU/EEA (Sweden)
AWS Europe EU/EEA (Germany)

 

 

Underbiträden

Aktuell lista över godkända underbiträden

 

Användare (Kund)

Bolagsnamn Plats för behandling (Land)
Granlund Kommunikation AB EU/EES (Sverige)
AWS Europe EU/EES (Tyskland)
Fortnox EU/EES (Sverige)

 

Patient

Bolagsnamn Plats för behandling (Land)
Granlund Kommunikation AB EU/EES (Sverige)
AWS Europe EU/EES (Tyskland)