Zenicor tecknar avtal i ytterligare en region i Storbritannien

Zenicor har tecknat avtal i ytterligare en region (CCG) i Storbritannien för den digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Zenicor-EKG. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja nu finns i fyra av totalt 106 CCG:er i England. Fullt implementerad innebär varje CCG en intäktspotential för Zenicor på mellan 50 000 och 120 000 GBP per år, beroende på antal invånare i regionen.

Efter ett lyckat pilotprojekt, tillgängliggörs nu lösningen för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär för invånarna i Meridian Primary Care Network i North East Lincolnshire CCG. Zenicors vårdkedja används nu i fyra regioner i Storbritannien, varav två är kommersiella installationer och två är pilotprojekt som väntas övergå i kommersiell fas under närmaste tiden.

För att möta den ökade efterfrågan på den brittiska marknaden har Zenicor, som tidigare meddelats, bildat ett dotterbolag i Storbritannien, Zenicor Medical Systems Ltd, och anställt ytterligare personal. Bolaget med kontor i Hackney, London har tre anställda.

– Att vi får vara med i denna transformation av NHS visar att vårdkedjan med Zenicor-EKG verkligen fyller ett medicinskt behov och ger NHS möjlighet att leverera kostnadseffektiv och säker vård till patienterna. Med vårt bolag i Storbritannien kommer vi att kunna bygga upp en stark lokal marknads- och säljorganisation för att fortsätta sprida vår lösning till övriga regioner i Storbritannien, säger Caroline Mellstig Theimer, General Manager, Zenicor Medical Systems Ltd.

Den digitala vårdkedjan är, förutom i Storbritannien, implementerad i flera regioner i Skandinavien. Den svenska myndigheten TLV publicerade i februari en hälsoekonomisk utvärdering av Zenicor vårdkedja, som visar att användning av vårdkedjan ger ”Större nytta till lägre kostnad”. Affärsmodellen innebär att vårdgivaren betalar Zenicor för varje patient som genomgår en utredning. Detta ger en förutsägbarhet och en flexibilitet som passar vårdgivarens ersättningssystem och ger en mycket god möjlighet till skalbarhet och fortsatt utökning.

– Zenicors digitala vårdkedja som används för arytmiutredning kan enkelt byggas ut och användas även för screening för förmaksflimmer. Spridningen av vår digitala vårdkedja till fler regioner i Storbritannien ger Zenicor en unik position inför framtida nationella screeningprogram, säger Caroline Mellstig Theimer, General Manager, Zenicor Medical Systems Ltd.
 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se

Om NHS England och CCG
NHS England som är världens största sjukvårdsproducent, förser Englands ca 55 miljoner invånare med hälso- och sjukvård. NHS England är från 1 april 2021 uppdelat i 106 så kallade CCG (Clinical Commissioning Groups) som var och en ansvarar för primärvården i ett specifikt geografiskt område. Totalt finns det ca 7 000 vårdcentraler (GP-practices) i England. För mer information, besök: www.england.nhs.uk

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2022.

Zenicors lösning

 

Zenicors produkter och lösningar möjliggör en enkel och effektiv diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier.

LÄS MER OM ZENICORS LÖSNING

Lars Fossum

Vorstandsvorsitzender seit 2008

Berater der Geschäftsleitung mit Schwerpunkt Geschäftsentwicklung, Umstrukturierung und Interimsmanagement. Erfahrung als Entwickler und Leiter für Alfaskop u. a. bei Stansaab und Ericsson. Viele leitende Positionen bei Ericsson u. a. für Workstations, Datenkommunikation und Business Innovation.

 Ausbildung: Diplomingenieur KTH

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei Encon Group AB

Lena Kajland Wilén

Vorstandsmitglied seit 2014

Beraterin Markt und Geschäftsentwicklung. Erfahrung als Marktverantwortliche bei Aerocrine AB. Globale Marketingchefin  für Xalatan und Healon bei Pharmacia und für MicroDose Mammographie bei Sectra/Philips sowie frühere VD bei Aprovix AB.

Ausbildung: Diplomingenieurin KTH, Marktökonomin IHM

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei PExA AB und Monivent AB

Sonny Norström

Vorstandsmitglied seit 2003

Mitbegründer von Zenicor, produkt-, technik- und logistikverantwortlich. Erfahrung als Chef im Bereich IT und Internet im Skandia-Konzern und als Produktchef bei Ericsson Business Innovation.

Ausbildung: Hochschulexamen in Unternehmensökonomie und IT

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei Onocor SL, Spanien

Mats Palerius

Vorstandsmitglied seit 2003

Geschäftsführer und Mitbegründer von Zenicor. Erfahrung mit leitenden Aufgaben in Entwicklung und Marketing bei Ericsson in Schweden und international sowie General Manager bei Ericsson Business Innovation

Ausbildung: Diplomingenieur KTH

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei Swedish Medtech Service Aktiebolag und Zenicor Atrial AB

Gundars Rasmanis

Vorstandsmitglied seit 2004

Oberarzt der Kardiologie am Karolinska Universitätskrankenhaus, Huddinge.

Ausbildung: Arztexamen und MD, Karolinska Institutet

Sonstige Aufgaben: keine

Marie Rudberg

Vorstandsmitglied seit 2014

Verwaltungsdirektorin bei Svenskt Näringsliv. Erfahrung als Prüferin und Beraterin bei KPMG. Verschiedene leitende Posten innerhalb der Riksbanken. Erfahren als Change-Managerin für komplexe Firmenprozesse insbesondere im IT-Bereich.

Ausbildung: Diplombetriebswirtin, Handelshögskolan in Stockholm

Sonstige Aufgaben: Vorstandsmitglied bei AMF Pensionsförsäkring AB und Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Vorstandsmitglied bei Fora AB und Vorstandsvorsitzende bei Ratio. Mitglied des internen Prüfungsrats des Ekonomistyrningsverket.

Title

Kalendarium

There are no events in the calendar at the moment