Calendar

10 – 12 April

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 April

25:th Swedish Cardiovascular Springmeeting, Gothenburg, Sweden

24 – 26 April

SFAM, Swedish Congress for General Practitioners, Uppsala, Sweden

6 May

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Training days for cardiologist nurses), Jyväskylä, Finland

16 – 17 May

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Värmlandsmodell får nationellt godkännande

SKR, Sveriges kommuner och Regioner ger nationellt godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer. Modellen innebär att fler patienter kan utredas och den minskar kostnaderna för sjukvården. Att upptäcka förmaksflimmer är avgörande för att förebygga stroke.

Medicintekniska Produktrådet vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har i en nyligen presenterad <a href="https://www.janusinfo.se/download/18.71882aa017ff33e1d3798432/1649409205722/Diagnostisering-av-f%C3%B6rmaksflimmer-220407.pdf” target=”_blank”>rekommendation studerat olika modeller för att upptäcka förmaksflimmer. Den modell som Region Värmland införde för några år sedan ger en effektivare vårdkedja och den får nu ett nationellt godkännande. Sedan modellen infördes har antalet patienter som utretts för förmaksflimmer i Värmland fyrdubblats.

  • Det har varit tidsbesparande för personal i både primärvården och slutenvården då avläsningen skett centralt. Genom att snabbt sätta in åtgärder kan patienten få behandling direkt. Det är win-win för alla inblandade, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef för bild- och funktionsdiagnostik vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Den metod som Värmland använder är Zenicor tum-EKG, en liten dosa som mäter hjärtrytmen via tummarna. Dosan kan användas i hemmiljö och resultatet skickas sedan digitalt till en hjärtspecialist på sjukhuset. Om behandling behöver sättas in meddelas primärvården som också följer upp patienten.

  • Det är väldigt positivt att SKR nu lyfter möjligheterna med den moderna tekniken. Värmland är en föregångare i detta och förhoppningsvis tar fler regioner efter och inför den här vårdmodellen, säger Mats Palerius vd på Zenicor Medical Systems.

Om Förmaksflimmer

Förmaksflimmer i hjärtat är en stor riskfaktor för att drabbas av stroke – blodpropp i hjärnan. Stroke är ett mycket allvarligt och livshotande tillstånd. Med rätt behandling kan denna risk reduceras kraftigt. Beräkningar från Riksförbundet HjärtLung visar att uppemot 100 000 svenskar har förmaksflimmer utan att veta om det. Runt 5 000 fall av stroke skulle årligen kunna förebyggas om alla patienter med förmaksflimmer upptäcktes och fick rätt behandling.

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial