News

Nu inleds den fjärde och avslutande fasen av SAFER-studien i UK

Som tidigare meddelats valdes Zenicor 2018 som enda leverantör av EKG-utrustning till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer, SAFER-studien. De tre första faserna av studien […]

Published: 2021-05-05 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2020

Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.zenicor.se samt via bifogad PDF.

Published: 2021-04-27 08:27
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

  Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 kl. 17.00 på Zenicor Medical Systems AB, […]

Published: 2021-04-27 08:15
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Screening med Zenicor-EKG kan förhindra tusentals strokefall

Förmaksflimmer innebär en ökad risk att drabbas av stroke. Många personer har förmaksflimmer utan att känna symtom, vilket leder till att dessa personer är odiagnostiserade […]

Published: 2021-04-26 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Bokslutskommuniké 2020-01-01 – 2020-12-31

Sammanfattning Omsättning för helåret 2020 uppgick till 18 016 KSEK (20 724 KSEK) Omsättning för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 4 048 (4 295 KSEK) Rörelseresultat […]

Published: 2021-02-12 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Delårsrapport kvartal 3, 2020.07.01 – 2020.09.30

Sammanfattning Omsättningen för tredje kvartalet 2020 uppgick till 3 681 KSEK (4 609 KSEK) Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till 162 KSEK (65 KSEK) […]

Published: 2020-11-13 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Tiohundra halverar tid till diagnos med Zenicors digitala vårdkedja

Under våren 2020 inledde Tiohundra AB och Zenicor Medical Systems AB ett samarbete för att införa och utvärdera en ny effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning av hjärtklappningsproblem. Syftet med projektet var att ge fler […]

Published: 2020-11-06 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Första Covid-19 säkrade patienten i Storbritannien screenas med Zenicor-EKG

Som tidigare meddelats har Zenicor valts som enda leverantör till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer, SAFER-studien. De första två faserna av studien har sedan […]

Published: 2020-10-27 09:44
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Finlands största privata vårdgivare väljer Zenicors digitala vårdkedja

Efter att Terveystalo under sex månader utvärderat och testat Zenicor-EKG, tecknas nu avtal för att tillgängliggöra lösningen för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär, till Terveystalos samtliga […]

Published: 2020-09-30 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Delårsrapport kvartal 2, 2020.04.01 – 2020.06.30

Sammanfattning Omsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 4 348 KSEK (6 140 KSEK) Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 uppgick till 482 KSEK (244 KSEK) […]

Published: 2020-08-21 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article