Zenicor utökar erbjudandet med Zenicor Flex-EKG

Zenicor lanserar nu Zenicor Flex-EKG, en flexibel EKG-lösning för kontinuerlig monitorering av hjärtat på distans. Tillsammans med Zenicor tum-EKG ger det en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Med denna lösning kan Zenicor fördubbla den tillgängliga marknaden. I samband med detta har den första affären med Zenicor Flex-EKG tecknats.

Zenicor tum-EKG är marknadsledande för handhållen, intermittent arytmiutredning och screening för förmaksflimmer, och kompletteras nu med Zenicor Flex-EKG för kontinuerlig monitorering av hjärtat på distans.

Zenicor Flex-EKG kan användas både med s.k. EKG-patch som enkelt sätts på bröstet eller med standard EKG-kablar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKG och Zenicor Flex-EKG hanteras i samma system/plattform. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, Zenicor tum-EKG eller Zenicor Flex-EKG, beroende på patient och aktuell frågeställning.

Lösningen Zenicor Flex-EKG är framtagen genom ett samarbetsavtal med den finska företaget Bittium Biosignals Oy.

– Lanseringen av Zenicor Flex-EKG är en del av Zenicors tillväxtstrategi att bredda erbjudandet. Vi kommer att öka vår tillgängliga marknad och fortsätta vara ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Det är så vi växer och ökar vår omsättning, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.
 

Samtidigt meddelas att Zenicor har tecknat den första affären med Zenicor Flex-EKG, med ett forskningsprojekt vid Göteborg Universitet. Där kommer man att använda patch-lösningen med Zenicor Flex-EKG för att undersöka 540 post-Covid patienter avseende eventuella förändringar i hjärtrytmen. Betalningsmodellen innebär att Zenicor får betalt per patient som undersöks, på samma sätt som modellen för Zenicors digitala vårdkedja med Zenicor tum-EKG.

– Att vi så snabbt tecknar vår första affär med Zenicor Flex-EKG visar att det finns en tydlig efterfrågan, och att Zenicor Flex-EKG är ett utmärkt komplement till vår produktportfölj, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.
För mer information, besök:www.zencior.se

Om Bittium

Bittium specializes in the development of reliable, secure communications and connectivity solutions, leveraging its 35 years’ legacy of expertise in advanced radio communication technologies. Bittium provides innovative products and services, customized solutions based on its product platforms and R&D services. In the field of healthcare technology, Bittium offers solutions for the measurement and monitoring of biosignals in the areas of cardiology, neurophysiology, rehabilitation, occupational health and sports medicine. Bittium is listed on Nasdaq Helsinki.
För mer information besök:www.bittium.com

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se

För mer information om Zenicor Flex-EKG: http://zenicor.se/zenicor-ekg/zenicor-flex-ekgtm

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022.

Informationen gäller avtal med Bittium Biosignals Oy, samt affär med Göteborgs Universitet. Affären med Göteborgs Universitet är den första som täcks av samarbetsavtalet med Bittium. Denna enskilda affärs värde utgör mindre än 5 % av Zenicors årsomsättning.