News

Zenicor utvecklar patientcentrerad vårdkedja i Storbritannien

Projektet syftar till att utveckla en mer patientcentrerad vård i NHS England för patienter med hjärtklappning eller andra arytmisymptom. Utformningen av vårdkedjan möjliggör start av […]

Published: 2019-05-14 08:38
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2018

Om Zenicor Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, […]

Published: 2019-04-29 16:02
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 […]

Published: 2019-04-26 15:38
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Håkan Jansson, född 1951, är civilekonom med lång erfarenhet från olika positioner inom främst Telia, senast som Senior Vice President, Head of Holding. Håkan har […]

Published: 2019-04-26 15:06
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

BBC Look East reports about the start of the SAFER study with Zenicor-ECG

 

Published: 2019-04-23 16:05
Published by: zenicor
Read article

Could screening for a common heart condition called atrial fibrillation help prevent strokes?

  Article from the Department of Public Health and Primary Care/Primary Care Unit at the University of Cambridge   Could screening for a common heart […]

Senast ändrad: 2019-03-14 10:53
Published: 2019-03-13 20:53
Published by: zenicor
Read article

Heart test trial aimed at reducing strokes begins in East Anglia

  BBC News reports about the start up of the SAFER Study – click here  

Published: 2019-03-13 20:22
Published by: zenicor
Read article

Nu startar världens största screeningprojekt för förmaksflimmer

I maj 2018 meddelade Cambridge University att Zenicor valts som leverantör till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer. Allt sedan dess har förberedelserna för studien […]

Published: 2019-03-13 14:17
Published by: Cision
Read article

Bokslutskommuniké 2018-01-01 – 2018-12-31

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Väsentliga händelser under perioden Första kvartalet  I EU-programmet Horizon 2020 har Zenicor tilldelats ”Seal of Excellence” för projektet […]

Published: 2019-02-15 08:25
Published by: Cision
Regulatorisk
Read article

Patient Instruction Film

Zenicor has produced a Patient Instruction Film for the Zenicor-ECG in English, Swedish, Finnish and German. The films are available on our website, Vimeo and […]

Published: 2019-01-28 12:19
Published by: zenicor
Read article